Bize Ulaşın

Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi 

Vizyon 

Türkiye’de ve yurtdışında, araştırma ve geliştirme odaklı gelişmiş altyapısı ile uluslararası kabul görmüş standartlarla çözümler üreten, müşteri ve çalışan memnuniyetine önem veren, güvenilir ve alanında lider bir yüksek teknoloji firması haline gelmektir. 

 

Misyon 

İnternet, bilgisayar, elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanlarında; 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. grup şirketleri başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak ve Türkiye’nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltıp, küresel hedeflerine marka bilinirliğini artırarak ulaşan, döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan bir teknoloji şirketi olmaktır. 

Algoritma öncelikli olarak Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BinBin) mobil uygulamaları, web uygulamaları, IoT (nesnelerin interneti) devre tasarımı, sistem operasyonu ve gömülü sistem yazılımları gibi ana teknolojileri kendi bünyesinde yönetmeye başlayacaktır. Eş zamanlı olarak, Meta Mobilite Enerji A.Ş.’nin (Meta Mobilite) şarj ağı kurulumu, müşteri uygulaması, yönetici ve bakım panelleri gibi yazılım ihtiyaçları ile elektrikli şarj istasyonlarının çeşitli devre ve bileşenlerinin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve ileri prototip üretimlerinin Algoritma bünyesinde gerçekleşmesi için çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. 

 

Hedefler 

Sektörün ürünleşmeye gidildiği taktirde düşük marjinal maliyetlerle ölçeklenebilen yapısı gereği, sektördeki oyuncuların şirket değerleri cirolarına oranla çok daha fazladır ve ciro yaratılan değeri tam yansıtamamaktadır. Örneğin, bulut bazlı SAAS (Software As a Service) stratejisi benimsemiş bazı oyuncuların şirket değeri/ciro çarpanı 10’un üzerinde seyretmektedir. 

Bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, blok zinciri ve robot teknolojileri gibi örnekleri içeren dijital teknolojiler üstel hızla büyümekte ve böylelikle her sektör ve ülkede büyük ölçekli dönüşümleri tetiklemektedir. Birçok endüstri, dünyadaki mevcut ihtiyaçlara hizmet etmenin yeni yollarını yaratacak ve değer zincirlerini çeviklikle yeniden tasarlayacak teknolojileri bünyelerine adapte etmektedir. Bu değişim dalgası yakından incelendiğinde tüm bu teknolojilerin merkezinde yazılım tabanlı gelişmelerin yer aldığı görülmektedir. Çalışmamızda “Teknoloji” veya “Dijital” gibi daha geniş kapsamlı tanımlar yerine yazılımın seçilmesinin nedeni, donanım ve iletişim teknolojileri etkileri arasında salt yazılım kaynaklı etkiyi daha net gözler önüne serebilmektir. 

Anılan sebepler neticesinde Algoritma, Holding bünyesindeki donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılandıktan sonra; bağlı ortaklıkların faaliyet konularındaki yazılım ve donanım çözümleri ticarileştirilerek yurt içi ve yurt dışı sektör oyuncularına pazarlanması ve sunulması faaliyetlerine başlanacaktır. 

Son aşama olarak ise; Algoritma’nın bilgi birikimine uygun olarak yurt içi ve yurt dışı piyasalardan gelen çeşitli yazılım ve donanım hizmet taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Algoritma, hedeflerine uygun olarak bünyesinde barındıracağı insan kaynağını; uluslararası hizmet standartlarını benimsemiş, uluslararası ücret skalasına sahip, sektördeki modern eğilim ve prensiplere hakim çeşitli yetenekteki ekiplerden oluşturmayı planlamaktadır. 

Organizasyon şeması, özellikle Spotify ve Uber gibi modern metodolojileri benimseyen teknoloji devlerine paralel şekilde yapılandırılmış ve sektörün son yıllarda çokça kullanmaya çalıştığı iş akış ve kontrol sistemlerine uygun olarak yapılandırılmıştır. 

Ücret skalası ve modern uygulamaların; iş verimliliğini artıracağı, yurt içinde bulunan kıymetli iş gücünün şirkete kazandırılmasını ve ihtiyacın karşılanmasına uygun olacak şekilde çeşitli sebeplerle yurt dışındaki firmalarda çalışan Türk yazılımcılarının istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Algoritma’nın istihdam politikasının özü, yerel değerlerin ülke teknoloji sektörüne kazandırılması ve bu değerlerin korunmasıdır. Algoritma'da Kariyer Fırsatlarını İnceleyin

Geleceği şekillendirmek için; sorgulayan, gelişime açık ve alanında uzman ekip arkadaşlarımız arasında yer almak ister misin? 

Açık Pozisyonları Görüntüle